Naša spočnost sa zaoberá dovozom všetkých druhov sypkých stavebných materiálov kontajnerovým vozidlom AVIA ( výborná dostupnosť aj v stiesnených podmienkach) v Bratislave a okolí. Zabezpečíme výkopové,zemné a búracie práce a následný odvoz odpadu kontajnermi( suť, zemina, bio odpad, zmiešaný odpad, objemný odpad atď). Kladieme dôraz na Vašu spokojnosť, preto sú spoľahlivosť a bezkonkurenčné ceny pre nás samozrejmosťou.
Maximálna kapacita auta = 4 tony.
1 m3 = cca 1,6 tony podľa druhu materiálu.

Informácie ohľadom cien jednotlivých materiálov a dopravy radi poskytneme, prípadne poradíme na tel. č. :

0911 111 727

alebo e-mail :

kontajnerovadoprava@gmail.com   

Sídlo spoločnosti:
KONDOP s.r.o.
Studená 2
821 04 Bratislava